bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opłaty za usługi

Opłata za korzystanie z usług Gminnej Biblioteki Publicznej

Czytelnik nie będący stałym mieszkańcem Rząśni jest zobowiązany wpłacić zryczałtowaną kaucję za każda wypożyczoną książkę w wysokości średniej ceny książki zakupionej do biblioteki, tj, 30,00 zł.

Za wypożyczenie szczególnie cennej książki każdego Czytelnika obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej rynkowej wartości książki.

Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 ust.4 i ust. 5 „Regulaminu korzystania z czytelni i wypożyczalni” Czytelnik ponosi koszt 0,50zł za każdy kolejny dzień.

Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty jego wysłania wg obowiązujących cen za znaczek pocztowy.

Internet bezpłatny, odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

Usługi kserograficzne

– za jedną stronę formatu A4 - 0,20 zł,

– za jedną stronę formatu A3 - 0,40 zł,


Drukowanie

– za jedną stronę formatu A4 0,30 zł.

– za jedną stronę formatu A3 0,50 zł.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich filii Gminnej Biblioteki w Rząśni.Opublikował: Joanna Konieczko
Publikacja dnia: 16.06.2014
Podpisał: Joanna Konieczko
Dokument z dnia: 16.06.2014
Dokument oglądany razy: 956