bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


PODSTAWOWE DANE

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni:
Joanna Konieczko

Adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni:
 ul. 1 Maja 16A, 98 - 332 Rząśnia

Godziny pracy:
8:00 - 20:00

Telefon/Faks:
44 631 - 77 - 38

Adres e-mail:
bibliorzasnia@op.pl

NIP:
508-00-56-547

REGON:

100446483

Strona internetowa:

www.gbprzasnia.plOpublikował: Joanna Konieczko
Publikacja dnia: 16.06.2014
Podpisał: Joanna Konieczko
Dokument z dnia: 16.06.2014
Dokument oglądany razy: 30 653